FANDOM


(1) Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na čtyři léta až na dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na sedm až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 s rozmyslem nebo po předchozím uvážení

(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) na dítěti nebo na těhotné ženě

b) na dvou nebo více lidech

c) v úmyslu vyhnout se trestnímu stíhání

d) a způsobí jím, byť z nedbalosti, újmu na zdraví

e) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

f) jako člen organizované skupiny

(4) Odnětím svobody na patnáct až dvacet pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 nebo v odstavci 3 krom písmena f jako člen organizované skupiny působící ve více státech

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako vysoce postavený člen rozsáhlé organizované skupiny

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let

d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu

(5) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl již v minulosti dvakrát nebo vícekrát trestán za závažný zločin nebo zvlášť závažný zločin a nebo byl již někdy trestán za obzvláště závažný zločin

(6) Za trestný čin brání rukojmích jsou trestně zodpovědné osoby starší dvanácti let

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.