Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

(2) Trestný čin může být přečinem i zločinem

(3) Při klasifikaci trestného činu záleží na maximální trestní sazbě za čin dle konkrétního odstavce.

(4) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do čtyř let.

(5) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny

(6) Závažné zločiny jsou všechny úmyslné trestné činy, u nichž trestní zákoník stanoví maximální trestní sazbu osm let nebo vyšší

(7) Zvlášť závažné zločiny jsou trestné činy, za něž trestní zákon umožňuje vyšší trest než dvanáct let odnětí svobody

(8) Obzvláště závažné zločiny jsou trestné činy, za něž trestní zákon umožňuje trest odnětí svobody na doživotí

Advertisement