Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo během výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách provádí s těmito buňkami manipulace směřující k vytvoření nového lidského jedince (reprodukční klonování), bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let a zákazem činnosti

(2) Odnětím svobody na dvanáct až třicet let bude potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) ve větší míře nebo dlouhodobě

b) jako člen organizované skupiny působící ve více státech

c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako organizátor takového výzkumu

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu

c) jako vysoce postavený člen rozsáhlé organizované skupiny nebo organizované skupiny působící ve více státech

Advertisement