FANDOM


(1) Kdo během výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách provádí s těmito buňkami manipulace směřující k vytvoření nového lidského jedince (reprodukční klonování), bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let a zákazem činnosti

(2) Odnětím svobody na dvanáct až třicet let bude potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) ve větší míře nebo dlouhodobě

b) jako člen organizované skupiny působící ve více státech

c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako organizátor takového výzkumu

b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu

c) jako vysoce postavený člen rozsáhlé organizované skupiny nebo organizované skupiny působící ve více státech

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.