Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až na osm let

(2) Odnětím svobody na tři léta až na deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti, těhotné ženě nebo osobě se sníženou schopností sebeobrany pro vysoký věk, nemoc nebo tělesné postižení nebo

c) způsobí jím škodu nikoliv nepatrnou

(3) Odnětím svobody na čtyři léta až na patnáct let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu nebo

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny

(4) Odnětím svobody na šest až osmnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech,

b) způsobí jinému, byť z nedbalosti, v souvislosti s pácháním takového činu újmu na zdraví nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu

(5) Odnětím svobody na deset až dvacet let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvláště krutým nebo trýznivým způsobem

(6) Odnětím svobody na šestnáct až třicet pět let nebo na doživotí bude potrestán, kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, 2, 3, 4 nebo 5 a byl-li v minulosti již dvakrát trestán za zvlášť závažný zločin nebo jednou za krajně závažný zločin

(7) Za čin uvedený v odstavci 2,3 a 4 jsou trestně zodpovědné osoby starší dvanácti let. Za čin uvedený v odstavci 1 jsou trestně odpovědné osoby starší čtrnácti let

Advertisement