(1) Kdo jiného z nedbalosti usmrtí během rvačky, jejíž průběh i způsob boje je z obou stran dobrovolný, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let

(2) Odnětím svobody na osm až dvacet let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti

(3) Odnětím svobody na šestnáct až třicet pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let

(4) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt v úmyslu mu způsobit újmu na zdraví nebo během obdobného fyzického útoku, bude potrestán odnětím svobody na deset až dvacet pět let

(5) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 4 vědom rizika způsobení smrti, bude potrestán odnětím svobody na osmnáct až třicet let

(6) Odnětím svobody na třicet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 4 nebo 5

a) na dítěti

b) byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin

c) zvláště krutým nebo trýznivým způsobem

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.