Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem

a) použije pro výzkum lidské embryo nebo větší množství lidských embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií,

b) doveze nebo vyveze lidské embryo nebo větší množství lidských embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií, nebo

c) kdo provádí zákroky směřující k vytvoření lidského embrya pro jiný účel než pro přenesení do ženského organizmu,

bude potrestán trestem odnětí svobody na jeden rok až na šest let a zákazem činnosti

(2) Odnětím svobody na tři léta až na deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny

b) ve větší míře

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, páchá-li čin uvedený v odstavci 1 po delší dobu

Advertisement