FANDOM


(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede z těla mrtvého člověka odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu obohatit sebe nebo jiného nakládá s odebranou lidskou tkání, buňkou nebo odebraným lidským orgánem v rozporu s jiným právním předpisem.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až na osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného větší prospěch

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a) jako člen organizované skupiny nebo

b) získá jím pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) a byl již v minulosti trestán za trestný čin z dílu čtvrtého hlavy první

b) a získá-li jím pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu

c) ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.