Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo uměle přesuší těhotenství ženy v rozporu s jiným právním předpisem, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1,

a) ve čtvrtém nebo pozdějším měsíci těhotenství

b) bez souhlasu těhotné ženy,

c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného větší prospěch nebo

d) opakovaně

bude potrestán odnětím svobody na čtyři léta až dvanáct let

(3) Odnětím svobody na osm až osmnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

b) v šestém nebo pozdějším měsíci těhotenství

Advertisement