Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let a zákazem činnosti

(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem pro sebe nebo pro jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z těla živého člověka, anebo s takovou tkání, buňkou nebo orgánem jinak nakládá.

(3) Odnětím svobody na osmnáct až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti,

b) spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,

c) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti,

d) spáchá-li takový čin na nejméně třech osobách,

e) spáchá-li takový čin opětovně,

f) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

g) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

h) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na dvacet pět až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti mladším patnácti let,

b) Způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 těžkou újmu na zdraví nebo činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt,

c) spáchá-li takový čin uvedený v odstavci 2 v písm. a, b, c, d, e, g nebo h ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

d) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,

(5) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 dítěti mladšímu patnácti let těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin jako vysoce postavený člen organizované skupiny působící ve více státech nebo rozsáhlé organizované skupiny nebo

c) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt

d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl již v minulosti dvakrát trestán za závažný zločin

e) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl již v minulosti dvakrát trestán za závažný zločin nebo za obzvláště závažný zločin

Advertisement