Spravedlivyzakon Wikia
(Založena nová stránka: '''(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody na pět až patná…)
Značka: editace z Vizuálního editoru
 
Značka: editace z Vizuálního editoru
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let a zákazem činnosti'''
'''(1) Kdo v rozporu s
 
jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo
 
orgánu, bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let a zákazem činnosti'''
 
   
  +
'''<nowiki/>'''
'''(2) Stejně bude
 
potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem pro sebe nebo pro jiného
 
opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou lidskou
 
tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z těla živého člověka, anebo s takovou
 
tkání, buňkou nebo orgánem jinak nakládá.'''
 
   
  +
'''(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem pro sebe nebo pro jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z těla živého člověka, anebo s takovou tkání, buňkou nebo orgánem jinak nakládá.'''
<var>'''(3)'''</var>''' Odnětím svobody na čtrnáct až třicet
 
let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,'''
 
   
  +
'''<nowiki/>'''
<var>a)</var> spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo
 
2 na dítěti,
 
   
 
<var>'''(3)'''</var>''' Odnětím svobody na osmnáct až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,'''
<var>b)</var> spáchá-li takový čin za použití násilí,
 
pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,
 
   
<var>c)</var> spáchá-li takový čin zneužívaje tísně
+
<var>a)</var> spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti,
nebo závislosti,
 
   
<var>d)</var> spáchá-li takový čin na nejméně třech
+
<var>b)</var> spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,
osobách,
 
   
<var>e)</var> spáchá-li takový čin opětovně,
+
<var>c)</var> spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti,
   
<var>f)</var> spáchá-li takový čin jako člen
+
<var>d)</var> spáchá-li takový čin na nejméně třech osobách,
organizované skupiny,
 
   
<var>g)</var> způsobí-li takovým činem těžkou újmu na
+
<var>e)</var> spáchá-li takový čin opětovně,
zdraví, nebo
 
   
<var>h)</var> získá-li takovým činem pro sebe nebo
+
<var>f)</var> spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
pro jiného značný prospěch.
 
   
  +
<var>g)</var> způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
'''(4) Odnětím svobody
 
na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,'''
 
   
  +
<var>h)</var> získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
a) Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti
 
mladším patnácti let,
 
   
 
'''(4) Odnětím svobody na dvacet pět až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,'''
b) Způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 těžkou újmu
 
na zdraví nebo činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt,
 
   
c) spáchá-li takový čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve
+
a) Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti mladším patnácti let,
spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
 
   
d) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe
+
b) Způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 těžkou újmu na zdraví nebo činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt,
nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
 
   
 
c) spáchá-li takový čin uvedený v odstavci 2 v písm. a, b, c, d, e, g nebo h ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
e) spáchá-li takový čin jako vysoce postavený člen rozsáhlé
 
organizované skupiny nebo
 
   
f) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl již v minulosti dvakrát nebo vícekrát trestán za závažný zločin, zvlášť
+
d) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
závažný zločin nebo byl-li v minulosti trestán za obzvláště závažný zločin
 
   
 
'''(5) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán,'''
 
'''(5) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán,'''
   
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 dítěti
+
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 dítěti mladšímu patnácti let těžkou újmu na zdraví,
mladšímu patnácti let těžkou újmu na zdraví,
 
   
b) spáchá-li takový čin jako vysoce postavený člen
+
b) spáchá-li takový čin jako vysoce postavený člen organizované skupiny působící ve více státech nebo rozsáhlé organizované skupiny nebo
organizované skupiny působící ve více státech nebo
 
   
 
c) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt
 
c) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt
  +
  +
d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl již v minulosti dvakrát trestán za závažný zločin
  +
 
e) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl již v minulosti dvakrát trestán za závažný zločin nebo za obzvláště závažný zločin

Aktuální verze z 18. 11. 2018, 09:54

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let a zákazem činnosti

(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem pro sebe nebo pro jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z těla živého člověka, anebo s takovou tkání, buňkou nebo orgánem jinak nakládá.

(3) Odnětím svobody na osmnáct až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti,

b) spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,

c) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti,

d) spáchá-li takový čin na nejméně třech osobách,

e) spáchá-li takový čin opětovně,

f) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

g) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

h) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na dvacet pět až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti mladším patnácti let,

b) Způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 těžkou újmu na zdraví nebo činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt,

c) spáchá-li takový čin uvedený v odstavci 2 v písm. a, b, c, d, e, g nebo h ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

d) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,

(5) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 dítěti mladšímu patnácti let těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin jako vysoce postavený člen organizované skupiny působící ve více státech nebo rozsáhlé organizované skupiny nebo

c) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt

d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl již v minulosti dvakrát trestán za závažný zločin

e) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl již v minulosti dvakrát trestán za závažný zločin nebo za obzvláště závažný zločin