FANDOM


(1) Kdo vykonává úkony zdravotní péče, přestože nemá předepsanou odbornou způsobilost zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví, a neodborným vyšetřovacím nebo léčebným úkonem nebo nesprávnou indikací léků, léčiv nebo jiných zdravotnických pomůcek, byť i z nedbalosti

a) bezprostředně ohrozí život nebo zdraví jiného nebo

b) uskuteční bez souhlasu jiného vyšetřovací nebo léčebný úkon nebo nesprávnou indikaci léků, léčiv nebo jiných zdravotnických pomůcek

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) na dítěti

b) na těhotné ženě

c) na jiném zneužívaje jeho omylu, nevědomosti, slabých rozumových schopnosti nebo v důsledku jeho podřízenosti nebo závislosti

(3) Odnětím svobody na tři léta až na deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 dítěti mladším patnácti let,

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému těžkou újmu na zdraví

(4) Odnětím svobody na čtyři léta až třináct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.