Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až na sedm let a zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až na deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) na dítěti

b) na dvou nebo více osobách

c) a přičiní-li se tím na těžké újmě na zdraví

(3) Odnětím svobody na čtyři léta až na patnáct let bude pachatel potrestán, přičiní-li se činem uvedeným v odstavci 1 na smrti.

Advertisement