Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo s použitím podvodného jednání, přijetí nebo poskytnutí peněžitého plnění či jiných výhod k dosažení souhlasu osoby, na kterou je jiná osoba odkázána, nebo zneužití svého postavení nebo jinak zranitelného postavení zláká, přepraví, přechovává, předá nebo převezme jiného s jeho souhlasem, aby jím bylo užito

a) k službě v ozbrojených silách,

b) k otroctví nebo nevolnictví,

c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování,

d) ke spáchání trestného činu nebo

e) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo

kdo kořistí z takového jednání

bude potrestán odnětím svobody na čtyři až dvanáct let(2) Kdo s jeho souhlasem přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě, aby jím bylo užito

a) k službě v ozbrojených silách,

b) k otroctví nebo nevolnictví,

c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování,

d) ke spáchání trestného činu nebo

e) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo

kdo kořistí z takového jednání

bude potrestán odnětím svobody na čtyři léta až patnáct let(3) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy, omezováním osobní svobody, zneužitím jeho omylu, nevědomosti nebo bezbrannosti nebo jinou těžkou újmou přinutí, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jím bylo užito

a) k službě v ozbrojených silách,

b) k otroctví nebo nevolnictví,

c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování,

d) ke spáchání trestného činu nebo

e) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo výrobě pornografického díla

kdo kořistí z takového jednání

bude potrestán odnětím svobody na deset až dvacet let(4) Stejně bude potrestán, kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

b) jako vysoce postavený člen organizované skupiny nebo

c) jako člen organizované skupiny působící ve více státech(5) Odnětím svobody na patnáct až třicet let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3

a) na dítěti

b) na dvou nebo více osobách

c) na těhotné ženě

d) se zbraní

e) jako vysoce postavený člen organizované skupiny

f) jako člen organizované skupiny působící ve více státech

g) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

h) a způsobí jím psychické nebo fyzické útrapy(6) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin

a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu

b) jako vysoce postavený člen rozsáhlé organizované skupiny nebo organizované skupiny působící ve více státech

c) dopustil-li se již v minulosti závažného zločinu nebo zvláště závažného zločinu

d) na dítěti mladším patnácti let(7) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3

a) a způsobí jím těžkou újmu na zdraví,

b) byl-li již v minulosti dvakrát trestán za zvlášť závažný zločin nebo

c) byl-li již v minulosti trestán za obzvláště závažný zločin

Advertisement