Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší riziko nakažení jiného pohlavně přenosnou nemocí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na pět let

(2) Odnětím svobody na tři léta až na deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) na dvou nebo více lidech,

b) na dítěti nebo

c) na těhotné ženě nebo

(3) Odnětím svobody na šest až třináct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) pro majetkový prospěch, z nenávisti vůči jednotlivci nebo skupině obyvatel, znásilněním nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky,

b) na dítěti mladším patnácti let nebo

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví

Advertisement