FANDOM


(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší riziko nakažení jiného pohlavně přenosnou nemocí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců

(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.