Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí ohrožení zdraví lidí tím, že při poskytování zdravotní péče

a) předepíše, vydá, prodá nebo podá léčiva, která nejsou zařazena do lékopisu, léky, které nejsou registrovány podle zvláštního předpisu nebo jejichž používání nepovolil příslušný orgán, nebo zdravotnické pomůcky, které byly uvedeny na trh v rozporu s obecně závazným právním předpisem,

b) provádí klinické zkoušení léčiv, léků nebo zdravotnických pomůcek v rozporu s obecně závazným právním předpisem, nebo

c) bez povolení nakládá s léky nebo se zdravotnickými pomůckami,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na pět let.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až na osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

 a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo

 b) na dítěti nebo na těhotné ženě

(3) Odnětím svobody na tři léta až na deset bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

a) smrt nebo

b) těžkou újmu na zdraví třem nebo více lidem

Advertisement