Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí ohrožení zdraví lidí tím, že při poskytování zdravotní péče

a) předepíše, vydá, prodá nebo podá léčiva, která nejsou zařazena do lékopisu, léky, které nejsou registrovány podle zvláštního předpisu nebo jejichž používání nepovolil příslušný orgán, nebo zdravotnické pomůcky, které byly uvedeny na trh v rozporu s obecně závazným právním předpisem,

b) provádí klinické zkoušení léčiv, léků nebo zdravotnických pomůcek v rozporu s obecně závazným právním předpisem, nebo

c) bez povolení nakládá s léky nebo se zdravotnickými pomůckami,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok 

Advertisement