Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem dá na prodej nebo pro tento účel vyrobí anebo sobě nebo jinému opatří úmyslně potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1) a 2) těžkou újmu na zdraví dvou nebo více osob nebo smrt

Advertisement