Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo přenese lidský genom do buněk jiného živočišného druhu nebo naopak, bude potrestán odnětím svobody na šest až patnáct let a zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody osm až dvacet let a zákazem činnosti bude potrestán, kdo

a) přenese vytvořené lidské embryo do dělohy jiného živočišného druhu nebo naopak, nebo                                  

(3) Odnětím svobody na dvanáct až třicet let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) dlouhodobě

b) jako člen organizované skupiny působící ve více státech

c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

(4) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) zneužije-li k činu uvedeného v odstavci 1 nebo 2 živého člověka

b) jako organizátor takového výzkumu

Advertisement