FANDOM


(1) Těhotná žena, která uměle přeruší své těhotenství ve čtvrtém nebo pozdějším měsíci těhotenství, bude potrestána odnětím svobody až na šest měsíců

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 v šestém nebo pozdějším měsíci těhotenství, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.