Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až na šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) a způsobí jím těžkou újmou na zdraví

b) a byl-li v posledních pěti letech za obdobný čin trestán

c) na dítěti mladším patnácti let

(3) Odnětím svobody na dvě léta až na deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a na dítěti

(4) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 na dítěti mladším patnácti let

Advertisement