Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement
Spravedlivyzakon Wikia

Tresty v České republice za násilné trestné činy jsou extrémně malé. Za většinu vražd je možno udělit maximálně 20 let a většinou i pokud je pachatel nenapravitelný, za únos nebo znásilnění dítěte maximálně 12 let, za brutální umlácení maximálně 16 let, za vraždu novorozeněte matkou maximálně 8 let.

Tyto tresty minimálně chrání společnost, ale ochrana lidského života a zdraví by měla být hlavním účelem trestního práva. Mnoho propuštěných pachatelů v trestné činnosti pokračuje, mnoha vraždám se dalo zabránit spravedlivými tresty (vrazi Daniel B., Petr Mokriš, František Zahradník). Tito vrazi dostali za vraždu směšný trest, první jmenovaný kvůli věku nebyl za pokus o vraždu vůbec zadržen a pak zemřel nevinný člověk.

Proto usiluji o změnu trestního zákona tak, aby byly tresty dostatečně odstrašující a chránily společnost.

Více informací najdete na mém blogu

Můj trestní zákon

Obecná část

Dělení trestných činů

Zvláštní část

Hlava I Trestné činy proti zdraví a životu

Díl I trestné činy proti životu

Vražda

Neúmyslné zabití

Zabití

Usmrcení z nedbalosti

Účast na sebevraždě

Nedovolený potrat

Svádění těhotné ženy k potratu

Potrat těhotnou ženou

Díl II trestné činy proti zdraví

Těžké ublížení na zdraví

Ublížení na zdraví

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

Ublížení na zdraví z nedbalosti

Díl III trestné činy ohrožující život nebo zdraví

Mučení a jiné kruté nelidské zacházení

Neposkytnutí pomoci

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Neposkytnutí pomoci při výkonu zaměstnání

Šíření nakažlivé lidské nemoci

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti

Ohrožení pohlavně přenosnou nemocí

Ohrožení pohlavně přenosnou nemocí z nedbalosti

Ohrožení virem hiv

Ohrožení virem hiv z nedbalosti

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty

Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti

Ohrožování zdraví nepovolenými léčivy, zdravotnickými pomůckami a potřebami

Ohrožování zdraví nepovolenými léčivy, zdravotnickými pomůckami a potřebami z nedbalosti

Neoprávněné zaměstnání ve zdravotnictví

Falšování léků nebo zdravotnických pomůcek

Nezajištění povinných lékařských prohlídek nebo zákroků

Rvačka

Díl IV trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi, masem a orgány, lidským embryem a lidským genomem

Neoprávněné odebrání tkání a orgánů

Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány

Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu

Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem

Přenos lidského nebo zvířecího genomu nebo embrya

Klonování lidí

Distribuce lidského masa

Konzumace lidského masa

Hlava II Trestné činy proti svobodě, osobnosti a soukromí

Díl I trestné činy proti svobodě

Obchodování s lidmi

Zbavení osobní svobody

Omezování osobní svobody

Únos

Loupež

Braní rukojmí

Vydírání

Omezování osobní svobody

Útisk

Porušení domovní svobody

Advertisement