Spravedlivyzakon Wikia
Značka: editace z Vizuálního editoru
Značka: editace z Vizuálního editoru
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest až dvacet pět let'''
<var>'''(1)'''</var>''' Kdo
 
jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na
 
šest až dvacet pět let'''
 
   
'''(2) Odnětím svobody na třináct až třicet pět let nebo na doživotí bude
+
'''(2) Odnětím svobody na patnáct až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1'''
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1'''
 
   
 
a) na dítěti
 
a) na dítěti
Řádek 10: Řádek 7:
 
b) na těhotné ženě
 
b) na těhotné ženě
   
c) s rozmyslem nebo po předchozím uvážení bez polehčujících okolností
+
c) s rozmyslem nebo po
  +
předchozím uvážení bez polehčujících okolností
   
d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu
+
d) na zdravotnickém
zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo
+
pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k
ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně
+
záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou
života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení
+
povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání,
nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona nebo na úřední osobě nebo svědkovi v souvislosti s výkonem jeho povinnosti
+
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona nebo na úřední
  +
osobě nebo svědkovi v souvislosti s výkonem jeho povinnosti
   
e) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový
+
e) v úmyslu získat pro
prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky
+
sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný
  +
trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné
  +
zavrženíhodné pohnutky
   
f) pro
+
f) pro skutečnou nebo
skutečnou nebo domnělou rasu, národnost, původ nebo náboženské vyznání nebo
+
domnělou rasu, národnost, původ nebo náboženské vyznání nebo proto, že je oběť
proto, že je oběť bez vyznání
+
bez vyznání
   
  +
g) v souvislosti se
'''(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo'''
 
  +
spácháním jiného trestné činu
na doživotí bude pachatel potrestán,'''
 
   
 
'''(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,'''
a) spáchá- li čin uvedený
 
v odstavci 2 písm. c, d nebo e na dítěti mladším patnácti let
 
   
 
a) spáchá- li čin
b) způsobí li činem v odstavci 1 nebo 2 smrt
 
 
uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let
nenarozeného dítěte
 
   
 
b) způsobí li činem
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin
 
 
v odstavci 1 nebo 2 smrt nenarozeného dítěte
   
  +
c) spáchá-li čin
'''(4) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti dvakrát nebo vícekrát trestán za zvlášť závažný zločin'''
 
 
uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin
   
  +
d) jako člen
'''(5) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně'''
 
  +
organizované skupiny
odpovědná osoba starší jedenácti let'''<nowiki/>'''
 
  +
  +
e) na svědkovi v
  +
úmyslu na něj působit
  +
  +
f) byl-li již v
  +
minulosti trestán za závažný zločin
  +
 
'''(4) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1'''
  +
  +
a) a byl-li již v
  +
minulosti trestán za obzvláště závažný zločin nebo
  +
  +
b) byl-li již dvakrát
  +
trestán za závažný zločin nebo za zvlášť závažný zločin
  +
 
'''(5) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně odpovědná osoba starší jedenácti let'''
  +
  +
'''<nowiki/>'''

Aktuální verze z 19. 11. 2018, 21:37

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest až dvacet pět let

(2) Odnětím svobody na patnáct až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) na dítěti

b) na těhotné ženě

c) s rozmyslem nebo po předchozím uvážení bez polehčujících okolností

d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona nebo na úřední osobě nebo svědkovi v souvislosti s výkonem jeho povinnosti

e) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky

f) pro skutečnou nebo domnělou rasu, národnost, původ nebo náboženské vyznání nebo proto, že je oběť bez vyznání

g) v souvislosti se spácháním jiného trestné činu

(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) spáchá- li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let

b) způsobí li činem v odstavci 1 nebo 2 smrt nenarozeného dítěte

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin

d) jako člen organizované skupiny

e) na svědkovi v úmyslu na něj působit

f) byl-li již v minulosti trestán za závažný zločin

(4) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) a byl-li již v minulosti trestán za obzvláště závažný zločin nebo

b) byl-li již dvakrát trestán za závažný zločin nebo za zvlášť závažný zločin

(5) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně odpovědná osoba starší jedenácti let