Spravedlivyzakon Wikia
Značka: editace z Vizuálního editoru
Značka: editace z Vizuálního editoru
Řádek 10: Řádek 10:
 
b) na těhotné ženě
 
b) na těhotné ženě
   
c) po předchozím plánu bez polehčujících okolností
+
c) s rozmyslem nebo po předchozím uvážení bez polehčujících okolností
   
 
d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu
 
d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu
Řádek 20: Řádek 20:
 
e) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový
 
e) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový
 
prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky
 
prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky
  +
  +
f) pro
  +
skutečnou nebo domnělou rasu, národnost, původ nebo náboženské vyznání nebo
  +
proto, že je oběť bez vyznání
   
 
'''(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo'''
 
'''(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo'''

Verze z 13. 11. 2018, 19:33

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest až dvacet pět let

(2) Odnětím svobody na třináct až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) na dítěti

b) na těhotné ženě

c) s rozmyslem nebo po předchozím uvážení bez polehčujících okolností

d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona nebo na úřední osobě nebo svědkovi v souvislosti s výkonem jeho povinnosti

e) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky

f) pro skutečnou nebo domnělou rasu, národnost, původ nebo náboženské vyznání nebo proto, že je oběť bez vyznání

(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) spáchá- li čin uvedený v odstavci 2 písm. c, d nebo e na dítěti mladším patnácti let

b) způsobí li činem v odstavci 1 nebo 2 smrt nenarozeného dítěte

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin

(4) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti dvakrát nebo vícekrát trestán za zvlášť závažný zločin

(5) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně odpovědná osoba starší jedenácti let