Spravedlivyzakon Wikia
Značka: editace z Vizuálního editoru
Značka: editace z Vizuálního editoru
Řádek 1: Řádek 1:
 
<var>'''(1)'''</var>''' Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest až dvacet pět let'''
<var>'''(1)'''</var>''' Kdo
 
jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na
 
šest až dvacet pět let'''
 
   
'''(2) Odnětím svobody na třináct až třicet pět let nebo na doživotí bude
+
'''(2) Odnětím svobody na patnáct až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1'''
pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1'''
 
   
 
a) na dítěti
 
a) na dítěti
Řádek 21: Řádek 18:
 
prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky
 
prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky
   
 
f) pro skutečnou nebo domnělou rasu, národnost, původ nebo náboženské vyznání nebo
f) pro
 
skutečnou nebo domnělou rasu, národnost, původ nebo náboženské vyznání nebo
 
 
proto, že je oběť bez vyznání
 
proto, že je oběť bez vyznání
   
  +
g) v souvislosti se spácháním jiného trestné činu
'''(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo'''
 
na doživotí bude pachatel potrestán,'''
 
   
 
'''(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,'''
a) spáchá- li čin uvedený
 
v odstavci 2 písm. c, d nebo e na dítěti mladším patnácti let
 
   
b) způsobí li činem v odstavci 1 nebo 2 smrt
+
a) spáchá- li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let
  +
nenarozeného dítěte
 
  +
b) způsobí li činem v odstavci 1 nebo 2 smrt nenarozeného dítěte
   
 
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin
 
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin
   
  +
d) jako člen organizované skupiny
'''(4) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti dvakrát nebo vícekrát trestán za zvlášť závažný zločin'''
 
  +
  +
e) na svědkovi v úmyslu na něj působit
  +
  +
f) byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin nebo za závažný zločin
  +
 
'''(4) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 '''
  +
  +
a) a byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin nebo
  +
  +
b) byl-li již dvakrát trestán za závažný zločin
   
'''(5) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně'''
+
'''(5) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně odpovědná osoba starší jedenácti let<nowiki/>'''
odpovědná osoba starší jedenácti let'''<nowiki/>'''
 

Verze z 18. 11. 2018, 09:29

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest až dvacet pět let

(2) Odnětím svobody na patnáct až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) na dítěti

b) na těhotné ženě

c) s rozmyslem nebo po předchozím uvážení bez polehčujících okolností

d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona nebo na úřední osobě nebo svědkovi v souvislosti s výkonem jeho povinnosti

e) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky

f) pro skutečnou nebo domnělou rasu, národnost, původ nebo náboženské vyznání nebo proto, že je oběť bez vyznání

g) v souvislosti se spácháním jiného trestné činu

(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) spáchá- li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let

b) způsobí li činem v odstavci 1 nebo 2 smrt nenarozeného dítěte

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin

d) jako člen organizované skupiny

e) na svědkovi v úmyslu na něj působit

f) byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin nebo za závažný zločin

(4) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) a byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin nebo

b) byl-li již dvakrát trestán za závažný zločin

(5) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně odpovědná osoba starší jedenácti let