Advertisement

Těžké ublížení na zdraví

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest až dvacet pět let

(2) Odnětím svobody na patnáct až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) na dítěti

b) na těhotné ženě

c) s rozmyslem nebo po předchozím uvážení bez polehčujících okolností

d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona nebo na úřední osobě nebo svědkovi v souvislosti s výkonem jeho povinnosti

e) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky

f) pro skutečnou nebo domnělou rasu, národnost, původ nebo náboženské vyznání nebo proto, že je oběť bez vyznání

g) v souvislosti se spácháním jiného trestné činu

(3) Odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) spáchá- li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let

b) způsobí li činem v odstavci 1 nebo 2 smrt nenarozeného dítěte

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li již v minulosti trestán za zvlášť závažný zločin

d) jako člen organizované skupiny

e) na svědkovi v úmyslu na něj působit

f) byl-li již v minulosti trestán za závažný zločin

(4) Odnětím svobody na doživotí bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) a byl-li již v minulosti trestán za obzvláště závažný zločin nebo

b) byl-li již dvakrát trestán za závažný zločin nebo za zvlášť závažný zločin

(5) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně odpovědná osoba starší jedenácti let

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.