Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest až dvacet pět let

(2) Odnětím svobody na dvanáct až čtyřicet let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) na dítěti

b) na těhotné ženě

c) po předchozím plánu bez polehčujících okolností

d) na svědkovi, lékaři, osobě účastnící se ochrany života nebo zdraví jiného nebo úřední osobě v souvislosti s výkonem jeho povinnosti

e) v souvislosti se spácháním jiného trestného činu

(3) Odnětím svobody na dvacet až padesát let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,

a) spáchá- li čin uvedený v odstavci 2 písm. c, d nebo e na dítěti mladším patnácti let

b) způsobí li činem v odstavci 2 smrt nenarozeného dítěte

(4) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně odpovědná osoba starší jedenácti let

Advertisement