Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na pět let nebo zákazem činnosti

(2) Odnětím svobody na jeden rok až na deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

(a) na dítěti mladším patnácti let

(b) na těhotné ženě

(c) po předchozím plánu bez polehčujících okolností

(d) na osobě, která má zhoršené regenerační schopnosti nebo je vůči pachateli bezbranná pro vysoký věk, nízký věk, tělesné postižení nebo nemoc

(e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona nebo na úřední osobě nebo svědkovi v souvislosti s výkonem jeho povinnosti

(f) pro skutečnou nebo domnělou rasu, národnost, původ nebo náboženské vyznání nebo proto, že je oběť bez vyznání

(g) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo v souvislosti s pácháním jiného trestného činu nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky

(3) Odnětím svobody na čtyři léta až šestnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší devíti let.

(4) Za čin uvedený v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a je trestně odpovědná osoba starší čtrnácti let. Za čin uvedený v odstavci 2 písm. b nebo c. nebo za čin uvedený v odstavci 3 je trestně odpovědná osoba starší dvanácti let

Advertisement