Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo veřejně prospěšnými pracemi nebo zákazem činnosti

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo zákazem činnosti nebo veřejně prospěšnými pracemi bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

b) proto, že jakožto řidič dopravního prostředku porušil dopravní předpisy

c) porušil zákony o bezpečnosti nebo veřejném zdraví

Advertisement