Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na dvacet až třicet pět let nebo na doživotí

(2) Stejně bude potrestán, kdo spáchá trestný čin těžkého ublížení na zdraví, znásilnění nebo pohlavního zneužití a způsobí jím z nedbalosti smrt

(3) Odnětím svobody na doživotí bude potrestán, kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) na osobě mladší osmnácti let

b) na těhotné ženě

c) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem

d) na vlastním potomku

e) s rozmyslem nebo po předchozím uvážení bez polehčujících okolností

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona

g) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky

h) na policistovi během vysvobozování rukojmích nebo chránění života nebo zdraví jiného

ch) se sexuálním nebo rituálním motivem

i) kvůli domnělému nebo skutečnému původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznání

j) opětovně

k) na více osobách

(4) Za trestný čin vraždy je trestně odpovědná osoba starší deseti let. 

Advertisement