Spravedlivyzakon Wikia
Advertisement

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí

a) v silném rozrušení ze strachu o sebe nebo jiného, úleku, nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v přímém důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného

b) v důsledku předchozího závažného zločinu poškozeného, a to zejména trestného činu vraždy, který v pachateli vyvolal těžkou psychického újmu, pokud je náprava takového pachatele vzhledem k jeho minulosti snadná

c) ze soucitu po předchozím souhlasu poškozeného staršího osmnácti let, pokud je takový souhlas důsledkem nevyléčitelné nemoci nebo nepředstavitelného utrpení

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na deset let

Advertisement